UUDET PIENELÄINTEN MADOTUSSUOSITUKSET

Koirien ja kissojen sisäloisten hoitosuositukset ovat muuttuneet. Nykyään suositellaan että loishäätö perustuisi varmistettuihin loistartuntoihin ja sen myötä täsmälääkityksiin.

KOIRA

Koiranpentu: Sukkulamatoihin, erityisesti suolinkaisiin tehoava lääkitys annetaan 2,4,6,8, ja 10 viikon iässä. Samalla lääkitään pentujen emo vieroitukseen asti.  3 ja 4 kuukauden iässä rokotusten yhteydessä voidaan tutkia ulostenäyte, jonka perusteella voidaan lääkitä tarvittaessa. Jos omistaja ei halua tutkituttaa ulostenäytteitä, lääkitään pentu 10 viikon iän jälkeen kerran kuukaudessa puolen vuoden ikään asti, ja sen jälkeen riskiprofiilin mukaan.

Aikuinen koira:  Suositellaan että rutiinimadotukset korvataan ulostetutkimuksilla, josta tutkitaan onko madotustarvetta. Ulostetutkimukset tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa. Jos diagnoosia ei ole, madotus tehdään riskiprofiilin mukaan. Esimerkiksi matkustelevan koiran tutkimusten ja lääkitysten tarve on suurentunut.

Matkaileva koira: Lääkitään kohdemaan loistilanteen mukaan. Vaatimukset kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Metsästyskoira: Heisimatolääkitys viimeistään metsästyskauden päätteeksi. Evira suosittelee heisimatolääkitystä myös ennen kauden alkua.

 

KISSA

Kissanpentu: Kissanpennun ja emon elinolosuhteet vaikuttavat suuresti madotustarpeeseen.

– Sisätiloissa elävän tai kontrolloidusti ulkoilevan tiettävästi suolinkaisvapaan emon pentuja ei suositella madotettavan. – Oireettomia sisäkissan kissanpentuja ei lääkitä.

– Ulkoilevan emon pennut lääkitään 3,5,7,9, ja 11 viikon iässä. Ulkoilevan emon kissanpennut madotetaan 1-2 viikkoa ennen rokotusta, koska voimakas suolinkaistartunta voi heikentää rokotteiden tehoa.

Ulkona liikkuva kissa:

Suositellaan tiheää loishäätöä sekä heisimatoihin että suolinkaisiin tehoavalla lääkkeellä. – Tehokkaan hiirenpyydystäjän voi joutua madottamaan kuukausittain jotta pysyisi sisäloisvapaana.

Aikuinen sisäkissa:

– Teollista muonaa syövän sisäkissan riski saada loistartunta on niin pieni, että sen perusteella kissaa ei kannata madottaa. – Mikäli kissaa ruokitaan raa’alla lihalla tai sisäelimillä, voi kissa kuitenkin altistua esim. suolinkaisille. Raakalihaa syövää kissaa ei kuitenkaan kannata lääkitä rutiinisti, vaan suositellaan että ulostenäytteet tutkitaan 1-2 kertaa vuodesta ja niiden perusteella lääkitään.