Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Eläinklinikka Saari Oy
Y-tunnus: 0708667-9
Osoite: Gerbyntie 18-22, 65230 Vaasa

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot

Pamela Kvarngård

Puh: 06-3217300
email: elainklinikkasaari.vaasa@gmail.com

Rekisterin nimi:
Eläinklinikka Saari Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään viestintään, asiakaspalveluun ja potilassuhteen ylläpitoon

Rekisterin tietokentät:
Potilaan tiedot ja omistajan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Asiakkaan sosiaaliturvatunnus vain jos käyttää erämaksua. Potilaan hoitohistoria (esim. toimenpiteet, asiakkaan kanssa käyty viestintä ja hoitosuunnitelmat), vakuutusnumero jos löytyy.

Rekisterin tietolähteet:
Asiakkaalta saatu tieto ensisijaisesti. Asiaakkaan kortilla saattaa myös olla esim. toisella klinikalla tehtyjä toimenpiteitä/tuloksia, jos asiakas käynyt muualla tutkimuksissa tai siirtänyt asiakkuutensa klinikallemme.

Tietojen luovutus:
Tietoja luovutetaan vaun asiantuntijoille (eläinlääkärit) konsultaatiotapauksissa (nimi, osoite, potilastiedot ja löydökset). Muissa tapauksissa ei luovuteta kolmansille osapuolille eller asiakas vaadi näin.

Rekisterin suojaus:
Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy Eläinklinikka Saari Oy:n valtuuttamilla henkilökunnan jäsenillä.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.