Dräktighetsdiagnos

Med ultraljudsundersökning kan man diagnosticera dräktighet redan från dag 24.

Med röntgenundersökning kan man få en noggrannare uppskattning av antalet valpar, detta kan göras från dag 50.

Soita meille