Dataskyddsregister

Registerinnehavare:

Djurklinik Saari Ab

FO-nummer: 0708667-9

Adress: Gerbyvägen 18-22, 65230 Vasa

 

Ansvarig i registerärenden:

Pamela Kvarngård

 

Tel: 06-3217300
email: elainklinikkasaari.vaasa@gmail.com

 

Registrets namn:
Eläinklinikka Saari Oy:n asiakasrekisteri

 

Personuppgifternas syfte:
Personuppgifter används till kommunikation, kundservice samt att upprätthålla patientuppgifter.

 

Registrets innehåll:
Patientens uppgifter samt ägarens namn, telefonnummer, adress och e-mailadress (de som lämnat uppgift). Personens socialsignum endast om avbetalning använts. Patientens historia (t.ex. epikriser, kommunikation), försäkringsnummer ifall patienten är försäkrad.

 

Registrets uppgiftskällor:
Information som fåtts av kunden. På patientkortet kan även finnas uppgifter om ingrepp som gjorts på andra kliniker ifall kunden begärt att dessa skall överföras.

 

Överlåtelse av uppgifter:
Uppgifter överlåts vid behov endast vid konsultation till specialister (kundens namn och adress samt djurets anamnes och fynd). I andra fall överlåts uppgifter ej utanför kliniken, ifall kunden inte begärt så.

 

Registrets skydd:
Registret är sparat i ett patientprogram som är skyddat med lösenord, som endast djurklinik Saaris personal har tillgång till.

 

Du har rätt att kontrollera enligt lag vilka uppgifter vi sparat om dej. Du kan enligt lagen kräva att felaktig eller onödig eller föråldrad uppgift korrigeras eller tas bort.

 

Soita meille