Hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar är vanliga särskilt hos vissa raser, men hundar av alla raser kan påverkas. Speciellt hos äldre husdjur är hjärtsjukdomar vanliga och vi rekommenderar att undersöka hjärtat speciellt före eventuell anestesi. Behandling som påbörjas i tid kan förlänga djurens livslängd och förbättra livskvaliteten.

 

På kliniken har Leena vidareutbildning inom hjärt- och kärlsjukdomar och ultraljudsundersökning av hjärtat.

 

Hjärtfilm (EKG) rekommenderas om husdjuret har arrytmier i hjärtat. Vi kan undersöka hjärtfilm på kliniken, och göra Holter undersökningar där EKG mäts under 24 timmar hemma.

 

På kliniken kan vi göra officiella hjärtauskultationer.

Soita meille