Ultraljud

På kliniken finns ett högklassigt ultraljud som kan användas till bl.a.:

  • Abdominella (bukhålans) undersökningar
  • Livmoderns undersökningar (dräktighet, inflammation osv.)
  • Undersökning av lever, njurar och andra inre organ
  • Hjärtultraljud, då man misstänker hjärtsvikt eller vid eventuella blåsljud
Soita meille