Laboratorium

På kliniken finns ett eget välutrustat laboratorium där vi analyserar blodprover, urinprover och blodutstryk, samt olika sorts hud- och öronprover. De flesta blodproverna kan göras under besöket så att vi snabbt kan bestämma rätt behandling. Vi kan odla urinprover på kliniken, så vi kan få resultaten redan nästa dag. Mer speciella eller inte brådskande undersökningar skickas till våra samarbetslaboratorier, därifrån vi oftast får svaret nästa dag.

 

Mikroskopet är ett viktigt verktyg för oss, och används för att diagnostisera hudinfektioner och öroninfektioner, samt urinsediment och blodutstryk. Vi undersöker även cytologiska prover från tumörer, som vi vid behov skickar vidare till patolog.

 

Till exempel dessa analyser gör vi i vårt laboratorium:

  • Hematologi: CBC (röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar).
  • Klinisk kemi: (njure, lever, blodsocker, blodproteiner, etc.)
  • Elektrolyter: (natrium, kalium, kalcium, fosfor, etc.)
  • Hormoner: (sköldkörteln)
  • Andra prover: (pankreatit, inflammatoriska värden CRP, SAA, koagulationsfaktorer, etc.)
  • Urinodlingar
  • Cytologi från hud, öron och tumörer
Soita meille